TỔNG HỢP – VERBAL REVIEW 2017 – SENTENCE CORRECTION

*Lưu ý: Những cách giải thích do mình tổng hợp từ các nguồn như manhattan, beatgmat, gmatclub, … Trước khi đến với list các câu hỏi thì đây là một số note tổng quan về SC mà mình lượm lặt trong quá trình học: Quy trình làm Sentence Correction. Về tổng quan, cách mình note … Continue reading TỔNG HỢP – VERBAL REVIEW 2017 – SENTENCE CORRECTION

Advertisements

TỔNG HỢP – OG2017 – CRITICAL REASONING

*Lưu ý: Những cách giải thích đa số do mình tự áp dụng từ sách GMAT Critical Reasoning Bible Mình có share link về sách ở đây. Về tổng quan, cách mình note các problem của CR sẽ theo trình tự như sau: Simplyfing the argument Xác định type của câu hỏi Prephrasing (đoán trước … Continue reading TỔNG HỢP – OG2017 – CRITICAL REASONING

TỔNG HỢP – OG2017 – SENTENCE CORRECTION

*Lưu ý: Những cách giải thích do mình tổng hợp từ các nguồn như manhattan, beatgmat, gmatclub, ... Trước khi đến với list các câu hỏi thì đây là một số note tổng quan về SC mà mình lượm lặt trong quá trình học: Quy trình làm Sentence Correction. Về tổng quan, cách mình note … Continue reading TỔNG HỢP – OG2017 – SENTENCE CORRECTION